提问
1月19日

  • 韩语
  • 英语 (英国)
  • 英语 (美国)
  • 德语
关于越南 的问题

Chào các bạn, mình có một vài thắc mắc mong các bạn giải đáp.
1. Bạn đã bao giờ nghe nói về một công ty có tên “CUCKOO” hoặc mua sản phẩm của họ chưa?
2.Nếu bạn đã nhìn thấy hoặc nghe nói về tên thương hiệu này, bạn biết đến nó khi nào và như thế nào? Bạn có thể vui lòng cho tôi liên kết đến trang web đó được không?
3. Nếu bạn không biết thương hiệu này, bạn có thể vui lòng đoán và cho tôi biết họ sẽ bán loại sản phẩm gì khi bạn chỉ nhìn qua chữ?
Cảm ơn nhiều!:)

回答
加载更多

  • 具体的国家或地区 法国

  • 具体的国家或地区 越南

  • 具体的国家或地区 越南

  • 具体的国家或地区 越南
[来自HiNative]Hi!正在学习外语的你

分享这个问题
Chào các bạn, mình có một vài thắc mắc mong các bạn giải đáp.
1. Bạn đã bao giờ nghe nói về một công ty có tên “CUCKOO” hoặc mua sản phẩm của họ chưa?
2.Nếu bạn đã nhìn thấy hoặc nghe nói về tên thương hiệu này, bạn biết đến nó khi nào và như thế nào?  Bạn có thể vui lòng cho tôi liên kết đến trang web đó được không?
3. Nếu bạn không biết thương hiệu này, bạn có thể vui lòng đoán và cho tôi biết họ sẽ bán loại sản phẩm gì khi bạn chỉ nhìn qua chữ?
Cảm ơn nhiều!:)
Recommended Questions
之前和之后的问题